Ny bok 2023​

Praktik­portföljen

Praktikportföljen är tänkt som en bok för lärare och studerande på sfi och yrkesinriktad sfi, kurs B, C och D, där undervisning kombineras med praktik.

Praktikportföljen – för elev, lärare och handledare
En bok från
Folkuniversitetets förlag