Om boken​

Praktikportföljen – för elev, lärare och handledare​

Praktikportföljen

En praktisk loggbok för sfi-eleven under praktiken.
Ett gemensamt verktyg för elev, lärare och handledare.
Kopplar tydligt och handfast ihop skolan och arbetet.
Underlättar lärarens planering och styrning.

Praktikportföljen – för elev, lärare och handledare

Ur författarens förord​

Det som framför allt skiljer detta läromedel från andra ­yrkesinriktade läromedel är att den studerande blir en aktiv agent i skapandet av undervisningen, då det är hen som väljer ut och tar med yrkesspråket tillbaka till klassrummet (med visst stöd av handledaren).

Om författaren

Maria Janeklint

Maria Janeklint är legitimerad sfi- och sva-lärare. Hon har länge arbetat med yrkesintegrerad sfi.

Den kräver ett minimum av planering från läraren som själv kan välja hur mycket tid i veckan som ska avsättas för att arbeta yrkesspråksintegrerat. Samtidigt utgör den ett tryggt stöd för handledaren på praktikplatsen, hur denne kan arbeta språkstödjande.
Maria Janeklint