Praktikportföljen

Utkommer september 2023. En praktisk loggbok för sfi-eleven under praktiken. Ett gemensamt verktyg för elev, lärare och handledare. Kopplar tydligt och handfast ihop skolan och arbetet. Underlättar lärarens planering och styrning. Ur författarens förord: Det som framför allt skiljer detta läromedel från andra ­yrkesinriktade läromedel är att den studerande blir en aktiv agent i skapandet […]

Praktikportföljen Läs mer »